S. 1-1374 Dossierfiche                  

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
Regering J.-L. Dehaene II  

rechten van het individu
vonnis
militaire rechtspraak
hogere rechtspraak
persvrijheid
magistraat
minister
tuchtprocedure
strafprocedure
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
radiouitzending
herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van het kind
kinderbescherming
postdienst
televisie
rechtsstelsel
strafverjaring
rechtsvordering
Koning en Koninklijke familie
universele dienst
recht op lichamelijke integriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1374/1 1-1374/1 (PDF) Ontwerp tot verklaring herziening Grondwet 20/4/1999
1-1374/2 1-1374/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
1-1374/3 1-1374/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/4/1999
1-1374/4 1-1374/4 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 27/4/1999
1-1374/5 1-1374/5 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 27/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/4/1999   Indiening voorstel
20/4/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
27/4/1999   Amendementen
Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie (Am. 1 tot 7)
Doc. 1-1374/4 1-1374/4 (PDF)
27/4/1999   Amendementen
Amendement op de tekst aangenomen door de commissie (Am. 8 tot 64)
Doc. 1-1374/5 1-1374/5 (PDF)
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur
Stemming verklaring per verklaring
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/4/1999   Verzending naar commissie
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
22/4/1999   Bespreking
22/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1374/2 1-1374/2 (PDF)
22/4/1999   Vertrouwen rapporteur
22/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1374/3 1-1374/3 (PDF)
29/4/1999   Aanneming door de Kamer
Aanneming door Kamer van 22 verklaringen
30/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekendmaking
5/5/1999   Bekendmaking (15368-15371)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 28/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/1999 , blz 15368-15371

Kruispuntbank van de wetgeving