S. 1-1372 Dossierfiche K. 49-2184

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Venezuela
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1372/1 1-1372/1 (PDF) Wetsontwerp 15/4/1999
1-1372/2 1-1372/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1372/3 1-1372/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2184/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2184/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/4/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1372/1 1-1372/1 (PDF)
15/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o7) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1372/2 1-1372/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1372/3 1-1372/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2184/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12058
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
Handelingen nr 343, p. 12083
Doc. K. 49-2184/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2004   Bekendmaking (19266-19271)
23/4/2004   Erratum (24189)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 7/4/2004 , blz 19266-19271
Errata
Op 23/4/2004 , blz 24189

Kruispuntbank van de wetgeving