S. 1-1371 Dossierfiche K. 49-2183

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998
Regering J.-L. Dehaene II  

Cuba
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1371/1 1-1371/1 (PDF) Wetsontwerp 15/4/1999
1-1371/2 1-1371/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1371/3 1-1371/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2183/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2183/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/4/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1371/1 1-1371/1 (PDF)
15/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-5/o1) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1371/2 1-1371/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1371/3 1-1371/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2183/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12058
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-12/o0)
Handelingen nr 343, p. 12083
Doc. K. 49-2183/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving