S. 1-1369 Dossierfiche K. 49-2181

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot bevordering van de economische betrekkingen en met het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
vermogensbelasting
Koeweit
economische betrekking
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1369/1 1-1369/1 (PDF) Wetsontwerp 15/4/1999
1-1369/2 1-1369/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1369/3 1-1369/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2181/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2181/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/4/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1369/1 1-1369/1 (PDF)
15/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Urbain
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1369/2 1-1369/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1369/3 1-1369/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2181/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12057
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-1/o2)
Handelingen nr 343, p. 12082-12083
Doc. K. 49-2181/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/10/2000   Bekendmaking (33965-33980)
7/9/2001   Erratum (30276)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/1999 6/10/2000 , blz 33965-33980
Errata
Op 7/9/2001 , blz 30276

Kruispuntbank van de wetgeving