S. 1-1368 Dossierfiche K. 49-2180

Wetsontwerp houdende instemming met het protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984
Regering J.-L. Dehaene II  

sociale zekerheid
Canada
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1368/1 1-1368/1 (PDF) Wetsontwerp 15/4/1999
1-1368/2 1-1368/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1368/3 1-1368/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2180/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2180/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/4/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1368/1 1-1368/1 (PDF)
15/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1368/2 1-1368/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1368/3 1-1368/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2180/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12057
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 343, p. 12082
Doc. K. 49-2180/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/7/2000   Bekendmaking (24276-24277)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 11/7/2000 , blz 24276-24277

Kruispuntbank van de wetgeving