S. 1-1366 Dossierfiche K. 49-2214

Wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek
Andrť Bourgeois   

territoriale bevoegdheid
administratieve indeling
burgerlijke rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1366/1 1-1366/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/4/1999
1-1366/2 1-1366/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/1999
1-1366/3 1-1366/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/1999
K. 49-2214/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/4/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1366/1 1-1366/1 (PDF)
22/4/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
22/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o4) Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
28/4/1999   Bespreking
28/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1366/2 1-1366/2 (PDF)
28/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1366/3 1-1366/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2214/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie doc. 50-371
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 29/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 28/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving