S. 1-1365 Dossierfiche K. 49-2138

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (oktober-december 1998)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

beroepsopleiding
assistentschap
gemeenschappelijk landbouwbeleid
ontwikkelingshulp
gelijke behandeling van man en vrouw
harmonisatie van de sociale zekerheid
Europese Commissie
teleshopping
structureel fonds
vrouw
positie van de vrouw
harmonisatie van de wetgevingen
EU-programma
verbranding van afval
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
elektronische handel
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1365/1 1-1365/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
28/4/1999   Aanleggen dossier Doc. 1-1365/1 1-1365/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd