S. 1-1363 Dossierfiche K. 49-939

Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 574, 1°, en 628, 13° van het Gerechtelijk Wetboek
Luc Willems  

aansprakelijkheidsvordering
jurisdictiebevoegdheid
faillissement
commerciėle rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-939/1 Wetsvoorstel 25/2/1997
K. 49-939/2 Amendement 11/2/1999
K. 49-939/3 Amendementen 4/3/1999
K. 49-939/4 Verslag namens de commissie 31/3/1999
K. 49-939/5 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/1999
1-1363/1 1-1363/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-939/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1363/2 1-1363/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
25/2/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-939/1
6/3/1997   Inoverwegingneming
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11730-11731
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11750
Doc. K. 49-939/6
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1363/1 1-1363/1 (PDF)
4/5/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1363/2 1-1363/2 (PDF)
4/5/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/1999   Bekendmaking (31593-31594)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 26/8/1999 , blz 31593-31594

Kruispuntbank van de wetgeving