S. 1-1362 Dossierfiche K. 49-2100

Wetsontwerp tot afschaffing van de verlatenverklaring en van de overdracht van het ouderlijk gezag
André du Bus de Warnaffe   Renaat Landuyt   Jo Vandeurzen  

vondeling
rechtspraak voor minderjarigen
kinderbescherming
adoptie
ouderlijke macht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2100/1 Wetsvoorstel 25/3/1999
1-1362/1 1-1362/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2100/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1362/2 1-1362/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
25/3/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2100/1
25/3/1999   Inoverwegingneming
25/3/1999   Urgentieverzoek (Aangenomen)
Handelingen nr 328, p. 11590
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11730
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o38)
Handelingen nr 333, p. 11750
Doc. K. 49-2100/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1362/1 1-1362/1 (PDF)
4/5/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1362/2 1-1362/2 (PDF)
4/5/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/1999   Bekendmaking (24262)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 29/6/1999 , blz 24262

Kruispuntbank van de wetgeving