S. 1-1361 Dossierfiche K. 49-1969

Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

schuldenlast
gerechtsdeurwaarder
burgerlijke rechtsvordering
eerbiediging van het privť-leven
akkoordprocedure
gegevensbank
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1969/1 Wetsontwerp 8/2/1999
K. 49-1969/2 Amendementen 11/3/1999
K. 49-1969/3 Amendementen 18/3/1999
K. 49-1969/4 Amendementen 23/3/1999
K. 49-1969/5 Verslag namens de commissie 31/3/1999
K. 49-1969/6 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/1999
1-1361/1 1-1361/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1969/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1969/1
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11729-11730
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11749-11750
Doc. K. 49-1969/7
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1361/1 1-1361/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
30/4/1999   Uitoefening evocatierecht
30/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/4/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-281
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 234
Onderzoekstermijn (S1) 1/5/1999 60 29/6/1999