S. 1-1360 Dossierfiche K. 49-2107

Wetsontwerp houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten
Regering J.-L. Dehaene II  

toelating van vreemdelingen
prijsschaal
bestuursmaatregel
consulaat
euro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2107/1 Wetsontwerp 26/3/1999
1-1360/1 1-1360/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2107/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1360/2 1-1360/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/4/1999
1-1360/3 1-1360/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1999
1-1360/4 1-1360/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2107/1
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11729
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11749
Doc. K. 49-2107/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1360/1 1-1360/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
9/4/1999   Uitoefening evocatierecht
9/4/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-268 Hand. 1-268 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o4) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1360/4 1-1360/4 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/4/1999   Verzending naar commissie
15/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
15/4/1999   Bespreking
15/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1360/2 1-1360/2 (PDF)
15/4/1999   Vertrouwen rapporteur
15/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1360/3 1-1360/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/1999   Bekendmaking (49145-49160)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 215
Onderzoekstermijn (S1) 19/4/1999 60 17/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/1999 24/12/1999 , blz 49145-49160

Kruispuntbank van de wetgeving