S. 1-1359 Dossierfiche K. 49-2072

Wetsontwerp betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsinspectie
werkvergunning
strafsanctie
migrerende werknemer
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2072/1 Wetsontwerp 17/3/1999
K. 49-2072/2 Amendementen 23/3/1999
K. 49-2072/3 Verslag namens de commissie 25/3/1999
K. 49-2072/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/3/1999
1-1359/1 1-1359/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2072/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1359/2 1-1359/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2072/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11699
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+113/-0/o20)
Handelingen nr 333, p. 11745-11746
Doc. K. 49-2072/5
1/4/1999   Aanneming na amendering
24/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/45 1-82/45 (PDF)
24/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/45 1-82/45 (PDF)
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1359/1 1-1359/1 (PDF)
23/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1359/2 1-1359/2 (PDF)
23/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/1999   Bekendmaking (17800-17803)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 5 22/4/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/4/1999 21/5/1999, blz 17800-17803