S. 1-1356 Dossierfiche K. 49-1624

Wetsontwerp tot wijziging, wat de aanplakbiljetten bij uitvoerend beslag op roerend goed betreft, van de artikelen 1516, 1517, 1518 en 1519 van het Gerechtelijk Wetboek
Micheline Dejonghe   Robert De Richter  

bekendmaking
rechtsvordering
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1624/1 Wetsvoorstel 24/6/1998
K. 49-1624/2 Amendementen 17/3/1999
K. 49-1624/3 Amendement 23/3/1999
K. 49-1624/5 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/1999
1-1356/1 1-1356/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1624/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1356/2 1-1356/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/6/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1624/1
2/7/1998   Inoverwegingneming
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11729-11730
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11750
Doc. K. 49-1624/6
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1356/1 1-1356/1 (PDF)
4/5/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1356/2 1-1356/2 (PDF)
4/5/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/1999   Bekendmaking (24957-24958)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 2/7/1999 , blz 24957-24958

Kruispuntbank van de wetgeving