S. 1-1354 Dossierfiche K. 49-2025

Wetsontwerp betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten
Regering J.-L. Dehaene II  

energiedistributie
vennootschapsbelasting
vrije concurrentie
consumptieprijs
energieprijs
elektrische industrie
vervoer per pijpleiding
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
aardgas
regularisatie van de markt
gasindustrie
universele dienst
gasdistributie
CREG

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2025/1 Wetsontwerp 2/3/1999
K. 49-2025/2 Amendement 16/3/1999
K. 49-2025/3 Amendementen 19/3/1999
K. 49-2025/4 Advies van de Raad van State 22/3/1999
K. 49-2025/5 Amendement 23/3/1999
K. 49-2025/6 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-2025/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1999
1-1354/1 1-1354/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2025/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1354/2 1-1354/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2025/1
3/3/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
23/3/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-2025/4
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11723-11725
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+94/-8/o29)
Handelingen nr 333, p. 11749
Doc. K. 49-2025/8
1/4/1999   Aanneming na amendering
9/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/43 1-82/43 (PDF)
9/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/43 1-82/43 (PDF)
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1354/1 1-1354/1 (PDF)
23/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1354/2 1-1354/2 (PDF)
23/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/1999   Bekendmaking (16278-16289)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 5 22/4/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1999 11/5/1999 , blz 16278-16289

Kruispuntbank van de wetgeving