S. 1-1353 Dossierfiche K. 49-2045

Wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie
Louis Vanvelthoven   Jean-Pierre Detremmerie   Charles Janssens   Paul Tant  

politie
luchtvervoer
vervoer per spoor
paramilitaire troepen
maritiem toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2045/1 Wetsvoorstel 10/3/1999
K. 49-2045/2 Amendement 24/3/1999
K. 49-2045/3 Verslag namens de commissie 29/3/1999
K. 49-2045/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/3/1999
1-1353/1 1-1353/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2045/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1353/2 1-1353/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1353/3 1-1353/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
1-1353/4 1-1353/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/3/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2045/1
11/3/1999   Inoverwegingneming
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11696-11697
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+79/-0/o54)
Handelingen nr 333, p. 11744
Doc. K. 49-2045/5
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1353/1 1-1353/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
6/4/1999   Uitoefening evocatierecht
6/4/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o19) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
Doc. 1-1353/4 1-1353/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
6/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie
20/4/1999   Bespreking
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1353/2 1-1353/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1353/3 1-1353/3 (PDF)
22/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/1999   Bekendmaking (19311-19324)
2/9/1999   Erratum (32463)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 213
Onderzoekstermijn (S1) 19/4/1999 60 17/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/1999 29/5/1999 , blz 19311-19324
Errata
Op 2/9/1999 , blz 32463

Kruispuntbank van de wetgeving