S. 1-1352 Dossierfiche K. 49-2028

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten
Albert Gehlen  

ambtenaar
politiek verlof
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2028/1 Wetsvoorstel 3/3/1999
K. 49-2028/2 Amendement 24/3/1999
K. 49-2028/3 Tekst aangenomen door de commissie 29/3/1999
1-1352/1 1-1352/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2028/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1352/2 1-1352/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/3/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2028/1
4/3/1999   Inoverwegingneming
4/3/1999   Urgentieverzoek (Aangenomen)
Handelingen nr 317, p. 11227
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11696
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11743-11744
Doc. K. 49-2028/4
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1352/1 1-1352/1 (PDF)
4/5/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1352/2 1-1352/2 (PDF)
4/5/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28240-28241)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 28/7/1999, blz 28240-28241