S. 1-1350 Dossierfiche K. 49-2014

Wetsontwerp tot stimulering van langetermijnpachten
Chris Moors   Rudy Demotte   Marceau Mairesse   Julien Verstraeten  

belastingontheffing
grondbelasting
pachtcontract
fiscale stimulans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2014/1 Wetsvoorstel 24/2/1999
K. 49-2014/2 Verslag namens de commissie 22/3/1999
1-1350/1 1-1350/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2014/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1350/2 1-1350/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1350/3 1-1350/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
1-1350/4 1-1350/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/2/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2014/1
25/2/1999   Inoverwegingneming
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 331, p. 11690
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Handelingen nr 333, p. 11742
Doc. K. 49-2014/3
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1350/1 1-1350/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
7/4/1999   Uitoefening evocatierecht
7/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
Doc. 1-1350/4 1-1350/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1350/2 1-1350/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1350/3 1-1350/3 (PDF)
22/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/1999   Bekendmaking (25221)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 214
Onderzoekstermijn (S1) 19/4/1999 60 17/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/1999 3/7/1999 , blz 25221

Kruispuntbank van de wetgeving