S. 1-1349 Dossierfiche K. 49-1838

Wetsontwerp houdende het Wetboek van vennootschappen
Regering J.-L. Dehaene II  

vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1838/1 Wetsontwerp 24/11/1998
K. 49-1838/2 Wetsontwerp 24/11/1998
K. 49-1838/3 Wetsontwerp 24/11/1998
K. 49-1838/4 Amendement 21/1/1999
K. 49-1838/5 Amendementen 23/2/1999
K. 49-1838/6 Amendementen 26/2/1999
K. 49-1838/7 Amendementen 1/3/1999
K. 49-1838/8 Amendementen 9/3/1999
K. 49-1838/9 Amendementen 18/3/1999
K. 49-1838/11 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1999
K. 49-1838/10 Verslag namens de commissie 29/3/1999
1-1349/1 1-1349/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1838/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1349/2 1-1349/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1838/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 331, p. 11688-11690
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11742
Doc. K. 49-1838/12
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1349/1 1-1349/1 (PDF)
4/5/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1349/2 1-1349/2 (PDF)
4/5/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/1999   Bekendmaking (29440-29637)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 6/8/1999 , blz 29440-29637

Kruispuntbank van de wetgeving