S. 1-1348 Dossierfiche K. 49-1907

Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen
Regering J.-L. Dehaene II  

kind
jongere
strafprocedure
prostitutie
seksuele verminking
strafsanctie
kinderbescherming
misdaad tegen de personen
vrijheidsberoving
voorlopige hechtenis
voorwaardelijke invrijheidstelling
maatschappelijk werker
verzwarende omstandigheid
verzachtende omstandigheid
adoptie
strafrecht
seksueel geweld
seksueel misdrijf
sociaal verweer
pedofilie
kinderpornografie
strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1907/1 Wetsontwerp 4/1/1999
K. 49-1907/2 Amendementen 3/2/1999
K. 49-1907/3 Amendementen 10/2/1999
K. 49-1907/4 Amendementen 23/2/1999
K. 49-1907/5 Amendementen 24/2/1999
K. 49-1907/6 Amendementen 2/3/1999
K. 49-1907/7 Verslag namens de commissie 12/3/1999
K. 49-1907/8 Tekst aangenomen door de commissie 12/3/1999
K. 49-1907/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/3/1999
K. 49-1907/10 Amendementen 23/3/1999
K. 49-1907/11 Aanvullend verslag 30/3/1999
K. 49-1907/12 Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1348/1 1-1348/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1907/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1907/1
17/3/1999   Verzoek om terugzending naar commissie
Handelingen nr 322, p. 11383-11386
17/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 322, p. 11387-11413
18/3/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 323, p. 11453-11455
18/3/1999   Bespreking
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11705-11710
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11739-11740
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+130/-0/o1)
Handelingen nr 333, p. 11740-11742
Doc. K. 49-1907/14
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1348/1 1-1348/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
30/4/1999   Uitoefening evocatierecht
30/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/4/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-280
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/3/1999, 18/3/1999, 31/3/1999, 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 232
Onderzoekstermijn (S1) 1/5/1999 60 29/6/1999

Kruispuntbank van de wetgeving