S. 1-1347 Dossierfiche K. 49-1666

Wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
Renaat Landuyt  

magistraat
tuchtprocedure
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1666/1 Wetsvoorstel 10/7/1998
K. 49-1666/2 Amendement 2/3/1999
K. 49-1666/3 Amendementen 16/3/1999
K. 49-1666/4 Amendementen 17/3/1999
K. 49-1666/5 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-1666/6 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1999
1-1347/1 1-1347/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1666/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1347/2 1-1347/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/1999
1-1347/3 1-1347/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 21/4/1999
1-1347/4 1-1347/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/7/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1666/1
15/10/1998   Inoverwegingneming
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 331, p. 11682-11687
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11738-11739
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+115/-0/o18)
Handelingen nr 333, p. 11739
Doc. K. 49-1666/7
1/4/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/4/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1347/1 1-1347/1 (PDF)
1/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
27/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o3) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1347/4 1-1347/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
20/4/1999   Bespreking
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1347/2 1-1347/2 (PDF)
21/4/1999   Vertrouwen rapporteur
21/4/1999   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-1347/3 1-1347/3 (PDF)
30/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/1999   Bekendmaking (28453-28460)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999, 21/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 30/7/1999 , blz 28453-28460

Kruispuntbank van de wetgeving