S. 1-1346 Dossierfiche K. 49-1961

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering
Geert Bourgeois   Jean Barzin   Andrť du Bus de Warnaffe   Thierry Giet   Renaat Landuyt   Jo Vandeurzen   Marc Verwilghen  

rechten van de mens
strafvervolging
gerechtelijke vervolging
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1961/1 Wetsvoorstel 1/2/1999
K. 49-1961/2 Amendementen 2/3/1999
K. 49-1961/3 Amendementen 16/3/1999
K. 49-1961/4 Advies van de Raad van State 25/3/1999
K. 49-1961/5 Verslag namens de commissie 25/3/1999
K. 49-1961/6 Tekst aangenomen door de commissie 25/3/1999
K. 49-1961/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 31/3/1999
1-1346/1 1-1346/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1961/9 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/1999
K. 49-1961/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/2/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-1961/1
11/2/1999   Inoverwegingneming
11/2/1999   Urgentieverzoek (aangenomen bij zitten en opstaan)
Handelingen nr 310, p. 11003
5/3/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/3/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1961/4
31/3/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 331, p. 11681-11682
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11703-11705
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11738
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+93/-30/o10)
Handelingen nr 333, p. 11738
Doc. K. 49-1961/10
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1346/1 1-1346/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
30/4/1999   Uitoefening evocatierecht
30/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/4/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-279
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 233
Onderzoekstermijn (S1) 1/5/1999 60 29/6/1999