S. 1-1345 Dossierfiche K. 49-2011

Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren
Renaat Landuyt   Geert Bourgeois   Andrť du Bus de Warnaffe   Thierry Giet   Jacqueline Herzet   Marc Verwilghen   Luc Willems  

kinderbescherming
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2011/1 Wetsvoorstel 23/2/1999
K. 49-2011/2 Amendementen 17/3/1999
K. 49-2011/3 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-2011/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1999
1-1345/1 1-1345/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-2011/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1345/2 1-1345/2 (PDF) Amendementen 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/2/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2011/1
25/2/1999   Inoverwegingneming
25/2/1999   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen nr 315, p. 11145
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 331, p. 11681
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+89/-20/o23)
Handelingen nr 333, p. 11738
Doc. K. 49-2011/5
1/4/1999   Aanneming na amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1345/1 1-1345/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/4/1999   Uitoefening evocatierecht
23/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 3
subsidiair amendement op amendement nr. 2
Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 8
subsidiair amendement op amendement nr. 7
Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 9
subsidiair amendement op amendement nr. 7
Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1345/2 1-1345/2 (PDF)
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Niet behandeld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-278
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 217
Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1999 60 22/6/1999

Kruispuntbank van de wetgeving