S. 1-1344 Dossierfiche K. 49-1889

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964
Regering J.-L. Dehaene II  

rechterlijk beroep
vervangende straf
rechtsbijstand
maatschappelijk werker
voltrekking van de straf
rechtsstelsel
toegang tot de rechtspleging
griffies en parketten
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1889/1 Wetsontwerp 17/12/1998
K. 49-1889/2 Amendementen 16/3/1999
K. 49-1889/3 Verslag namens de commissie 26/3/1999
1-1344/1 1-1344/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1889/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1344/2 1-1344/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1889/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 331, p. 11679-11680
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11737
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o17)
Handelingen nr 333, p. 11737
Doc. K. 49-1889/4
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1344/1 1-1344/1 (PDF)
4/5/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1344/2 1-1344/2 (PDF)
4/5/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/1999   Bekendmaking (24383-24386)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 15 3/5/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 29/6/1999 , blz 24383-24386

Kruispuntbank van de wetgeving