S. 1-1343 Dossierfiche K. 49-1999

Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
Regering J.-L. Dehaene II  

financiŽle transactie
financiŽle voorschriften
internationaal privaatrecht
faillissement
financieel instrument
compensatieovereenkomst
kapitaalbeweging
internationale betaling
regeling van transacties
effectenbeurs
effecten
nationale uitvoeringsmaatregel
bankrecht
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1999/1 Wetsontwerp 12/2/1999
K. 49-1999/2 Verslag namens de commissie 25/3/1999
1-1343/1 1-1343/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/4/1999
K. 49-1999/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-1343/2 1-1343/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1999/1
30/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 329, p. 11648
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o10)
Handelingen nr 333, p. 11737
Doc. K. 49-1999/3
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
1/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1343/1 1-1343/1 (PDF)
23/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1343/2 1-1343/2 (PDF)
23/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/6/1999   Bekendmaking (19563-19567)
17/11/1999   Erratum (42538)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 30/3/1999, 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/4/1999 5 22/4/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/4/1999 0 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/1999 1/6/1999 , blz 19563-19567
Errata
Op 17/11/1999 , blz 42538

Kruispuntbank van de wetgeving