S. 1-1341 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Roger Lallemand    Nadia Merchiers    Guy Verhofstadt    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Bert Anciaux    Fred Erdman    Philippe Mahoux   

rechten van de mens
bestrijding van discriminatie
strafrecht
recht om voor het gerecht te treden
Unia
Myria

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1341/1 1-1341/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
31/3/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1341/1 1-1341/1 (PDF)
29/4/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/4/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd