S. 1-1340 Dossierfiche K. 49-2193

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel, op 9 december 1997 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Regering J.-L. Dehaene II  

lokale financiŽn
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1340/1 1-1340/1 (PDF) Wetsontwerp 31/3/1999
1-1340/2 1-1340/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1340/3 1-1340/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2193/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2193/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
31/3/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1340/1 1-1340/1 (PDF)
31/3/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
31/3/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
20/4/1999   Bespreking
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1340/2 1-1340/2 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1340/3 1-1340/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2193/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12061
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o1)
Handelingen nr 343, p. 12079
Doc. K. 49-2193/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/1999   Bekendmaking (31594-31598)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 22/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/6/1999 26/8/1999 , blz 31594-31598

Kruispuntbank van de wetgeving