S. 1-134 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat
Eddy Boutmans    Pierre Jonckheer    Josť Daras    Martine Dardenne    Vera Dua   

reglement van het parlement
politieke fractie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-134/1 1-134/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 20/10/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
20/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-134/1 1-134/1 (PDF)
26/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
26/10/1995   Verzending naar Bureau
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Vervallen  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving