S. 1-1334 Dossierfiche K. 49-2000

Wetsontwerp betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidscontract
belasting van natuurlijke personen
langdurige werkloosheid
minimumbestaansinkomen
dienst voor arbeidsbemiddeling
werkloze
belastingaftrek
arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2000/1 Wetsontwerp 15/2/1999
K. 49-2000/2 Amendementen 2/3/1999
K. 49-2000/3 Amendementen 9/3/1999
K. 49-2000/4 Amendementen 16/3/1999
K. 49-2000/5 Verslag namens de commissie 19/3/1999
K. 49-2000/6 Verslag namens de commissie 19/3/1999
K. 49-2000/7 Tekst aangenomen door de commissies 19/3/1999
K. 49-2000/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/1999
1-1334/1 1-1334/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/1999
1-1334/2 1-1334/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2000/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 327, p. 11549-11555
25/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 328, p. 11603-11604
25/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+75/-6/o37)
Handelingen nr 328, p. 11604-11605
Doc. K. 49-2000/8
25/3/1999   Aanneming na amendering
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
26/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1334/1 1-1334/1 (PDF)
1/4/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1334/2 1-1334/2 (PDF)
1/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/4/1999   Bekendmaking (12851-12856)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/3/1999, 25/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/3/1999 5 31/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/3/1999 0 31/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/1999 20/4/1999 , blz 12851-12856

Kruispuntbank van de wetgeving