S. 1-1324 Dossierfiche K. 49-2030

Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
André du Bus de Warnaffe   Jo Vandeurzen   Thierry Giet   Marc Verwilghen   Antoine Duquesne   Renaat Landuyt   Geert Bourgeois   Olivier Maingain  

magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2030/1 Wetsvoorstel 3/3/1999
K. 49-2030/2 Verslag namens de commissie 15/3/1999
K. 49-2030/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/3/1999
1-1324/1 1-1324/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/3/1999
1-1324/3 1-1324/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1324/2 1-1324/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1324/4 1-1324/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/3/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2030/1
4/3/1999   Inoverwegingneming
4/3/1999   Urgentieverzoek (Aangenomen)
Handelingen nr 317, p. 11227
17/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 322, p. 11417
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Annales n° 323, p. 11458-11459
Doc. K. 49-2030/3
18/3/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1324/1 1-1324/1 (PDF)
19/3/1999   Verzending naar commissie: Justitie
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o1) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
Doc. 1-1324/4 1-1324/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Niet behandeld
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Niet behandeld
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
30/3/1999   Bespreking
30/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
30/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1324/3 1-1324/3 (PDF)
20/4/1999   Goedkeuring verslag
Eenparig (8 stemmen)
Doc. 1-1324/2 1-1324/2 (PDF)
22/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
29/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/1999   Bekendmaking (24638-24642)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/3/1999, 18/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 30/3/1999, 20/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1999 30/6/1999 , blz 24638-24642

Kruispuntbank van de wetgeving