S. 1-1317 Dossierfiche K. 49-2176

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili en met de administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili, gedaan te Brussel op 9 september 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

sociale zekerheid
Chili
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1317/1 1-1317/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/1999
1-1317/2 1-1317/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/4/1999
1-1317/3 1-1317/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1999
K. 49-2176/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2176/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1317/1 1-1317/1 (PDF)
12/3/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/3/1999   Verzending naar commissie
1/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1999   Uitgesteld
15/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
15/4/1999   Bespreking
15/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1317/2 1-1317/2 (PDF)
15/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
15/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1317/3 1-1317/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2176/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12055-12056
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-1/o0)
Handelingen nr 343, p. 12081
Doc. K. 49-2176/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/11/1999   Bekendmaking (43044-43056)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/1999 23/11/1999 , blz 43044-43056

Kruispuntbank van de wetgeving