S. 1-1316 Dossierfiche K. 49-2175

Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, opgemaakt te Londen op 5 december 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

voedselhulp
Wereldvoedselprogramma
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1316/1 1-1316/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/1999
1-1316/2 1-1316/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/4/1999
1-1316/3 1-1316/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1999
K. 49-2175/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2175/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1316/1 1-1316/1 (PDF)
12/3/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/3/1999   Verzending naar commissie
1/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1999   Uitgesteld
15/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
15/4/1999   Bespreking
15/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1316/2 1-1316/2 (PDF)
15/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
15/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1316/3 1-1316/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2175/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12055
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 343, p. 12081
Doc. K. 49-2175/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/1999   Bekendmaking (49090-49097)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 24/12/1999 , blz 49090-49097

Kruispuntbank van de wetgeving