S. 1-1314 Dossierfiche K. 49-1923

Wetsontwerp betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
Regering J.-L. Dehaene II  

boekhouder
financieel beroep
erkenning van diploma's
toegang tot het beroepsleven
fiscaal recht
delegatie van bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1923/1 Wetsontwerp 13/1/1999
K. 49-1923/2 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1923/3 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1923/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1923/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/3/1999
K. 49-1923/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/3/1999
K. 49-1923/7 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 4/3/1999
K. 49-1923/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1314/1 1-1314/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1314/2 1-1314/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1923/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11204-11207
4/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 317, p. 11231
Doc. K. 49-1923/7
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+136/-0/o5)
Handelingen nr 321, p. 11347
Doc. K. 49-1923/8
11/3/1999   Aanneming na amendering
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
12/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1314/1 1-1314/1 (PDF)
18/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1314/2 1-1314/2 (PDF)
18/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/1999   Bekendmaking (16290-16304)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/3/1999, 4/3/1999, 11/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/3/1999 5 17/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/3/1999 0 17/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/1999 11/5/1999 , blz 16290-16304

Kruispuntbank van de wetgeving