S. 1-1313 Dossierfiche K. 49-2004

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
Regering J.-L. Dehaene II  

overheidsapparaat
bemiddelaar
leerkracht
ambtenarenvakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2004/1 Wetsontwerp 18/2/1999
K. 49-2004/2 Verslag namens de commissie 8/3/1999
K. 49-2004/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1313/1 1-1313/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1313/2 1-1313/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/1999
1-1313/3 1-1313/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/3/1999
1-1313/4 1-1313/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2004/1
10/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 320, p. 11327-11328
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-10/o15)
Handelingen nr 321, p. 11358
Doc. K. 49-2004/3
11/3/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1313/1 1-1313/1 (PDF)
12/3/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-4/o7) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/3/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Uitgesteld
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
23/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-1/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1313/2 1-1313/2 (PDF)
23/3/1999   Vertrouwen rapporteur
23/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1313/3 1-1313/3 (PDF)
1/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1313/4 1-1313/4 (PDF)
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/5/1999   Bekendmaking (16392-16393)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/3/1999, 11/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 12/5/1999 , blz 16392-16393

Kruispuntbank van de wetgeving