S. 1-1312 Dossierfiche K. 49-2003

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken
Regering J.-L. Dehaene II  

statuut van de ambtenaar
werknemer met een beperking
personeel op contractbasis
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
SELOR
Fonds voor Arbeidsongevallen
dubbel beroep
instelling van openbaar nut
overheidsapparaat
ambtenaar
ontslag
bemiddelaar
pendel
aanwerving
administratieve hervorming
ontwikkelingshulp
arbeidsongevallenverzekering
arbeidsverdeling
vervroegd pensioen
institutionele hervorming
deeltijdarbeid
ontwikkelingshelper
overheidsadministratie
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2003/1 Wetsontwerp 18/2/1999
K. 49-2003/2 Amendementen 24/2/1999
K. 49-2003/3 Verslag namens de commissie 8/3/1999
K. 49-2003/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/1999
K. 49-2003/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1312/1 1-1312/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1312/2 1-1312/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2003/1
10/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 320, p. 11327-11328
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+102/-10/o24)
Handelingen nr 321, p. 11358
Doc. K. 49-2003/5
11/3/1999   Aanneming na amendering
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
12/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1312/1 1-1312/1 (PDF)
18/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1312/2 1-1312/2 (PDF)
18/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1999   Bekendmaking (14647-14654)
27/8/1999   Erratum (31721)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/3/1999, 11/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/3/1999 5 17/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/3/1999 0 17/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1999 30/4/1999 , blz 14647-14654
Errata
Op 27/8/1999 , blz 31721

Kruispuntbank van de wetgeving