S. 1-1309 Dossierfiche K. 49-1791

Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking
Regering J.-L. Dehaene II  

rechten van de mens
niet-gouvernementele organisatie
hulpbeleid
ontwikkelingshulp
samenwerkingsbeleid
duurzame ontwikkeling
bilaterale hulp
multilaterale hulp

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-1791/1 Wetsontwerp 30/10/1998
K. 49-1791/2 Amendementen 12/1/1999
K. 49-1791/3 Amendementen 26/1/1999
K. 49-1791/4 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1791/5 Verslag namens de commissie 5/3/1999
K. 49-1791/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/1999
K. 49-1791/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/3/1999
K. 49-1791/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1309/1 1-1309/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1309/2 1-1309/2 (PDF) Amendementen 31/3/1999
1-1309/3 1-1309/3 (PDF) Amendement 31/3/1999
1-1309/4 1-1309/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/1999
1-1309/5 1-1309/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1999
1-1309/6 1-1309/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/10/1998   Indiening ontwerp Stuk K. 49-1791/1
9/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 319, p. 11282-11293
11/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 321, p. 11351-11353
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+78/-12/o52)
Handelingen nr 321, p. 11353-11354
Stuk K. 49-1791/8
11/3/1999   Aanneming met amendering
12/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Stuk 1-1309/1 1-1309/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/3/1999   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/3/1999   Verzending naar commissie
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Urbain
31/3/1999   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
31/3/1999   Bespreking
31/3/1999   Amendementen nrs. 1 tot en met 13
van de heer Jacques Devolder
Stuk 1-1309/2 1-1309/2 (PDF)
31/3/1999   Amendement nr. 14
van de heer Pierre Jonckheer
Stuk 1-1309/3 1-1309/3 (PDF)
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Bespreking
21/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Stuk 1-1309/4 1-1309/4 (PDF)
21/4/1999   Vertrouwen rapporteur
21/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-1309/5 1-1309/5 (PDF)
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-268 Hand. 1-268 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-268 Hand. 1-268 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-5/o23) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Stuk 1-1309/6 1-1309/6 (PDF)
30/4/1999   Aanneming zonder amendering
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/1999   Bekendmaking (24836-24840)
14/8/1999   Erratum (30321)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 9/3/1999, 11/3/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 31/3/1999, 21/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/3/1999 15 29/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 207
Onderzoekstermijn (S1) 30/3/1999 60 14/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 1/7/1999 , blz 24836-24840
Errata
Op 14/8/1999 , blz 30321

Kruispuntbank van de wetgeving