S. 1-1306 Dossierfiche K. 49-2174

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te HanoÔ op 28 februari 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst
Vietnam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1306/1 1-1306/1 (PDF) Wetsontwerp 10/3/1999
1-1306/2 1-1306/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/4/1999
1-1306/3 1-1306/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1999
K. 49-2174/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2174/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/3/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1306/1 1-1306/1 (PDF)
10/3/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/3/1999   Verzending naar commissie
1/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1999   Uitgesteld
15/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
15/4/1999   Bespreking
15/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1306/2 1-1306/2 (PDF)
15/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
15/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1306/3 1-1306/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2174/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12055
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-13/o0)
Handelingen nr 343, p. 12081
Doc. K. 49-2174/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
10/9/1999   Bekendmaking (33845-33873)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 10/9/1999 , blz 33845-33873

Kruispuntbank van de wetgeving