S. 1-1305 Dossierfiche K. 49-2005

Wetsontwerp betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers
Louis Vanvelthoven   Claude Eerdekens   Jacques LefŤvre   Didier Reynders   Paul Tant  

stemrecht van Belgen in het buitenland
stemrecht
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2005/1 Wetsvoorstel 22/2/1999
K. 49-2005/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/1999
1-1305/1 1-1305/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/3/1999
1-1305/2 1-1305/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/1999
1-1305/3 1-1305/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/3/1999
1-1305/4 1-1305/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/2/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2005/1
23/2/1999   Inoverwegingneming
4/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 317, p. 11226-11227
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o16)
Handelingen nr 317, p. 11231-11233
Doc. K. 49-2005/2
4/3/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1305/1 1-1305/1 (PDF)
5/3/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o3) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/3/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
9/3/1999   Bespreking
9/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1305/2 1-1305/2 (PDF)
9/3/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
9/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1305/3 1-1305/3 (PDF)
11/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1305/4 1-1305/4 (PDF)
23/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1999   Bekendmaking (10662)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/1999 31/3/1999 , blz 10662

Kruispuntbank van de wetgeving