S. 1-1304 Dossierfiche K. 49-1979

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Veldwetboek, de provinciewet, de nieuwe gemeentewet, de wet op het politieambt, de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet op de riviervisserij, de jachtwet en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Claude Eerdekens   Louis Vanvelthoven   Didier Reynders   Paul Tant   Jean-Pierre Detremmerie   Marc Verwilghen   Olivier Maingain   Karel Van Hoorebeke  

politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1979/1 Wetsvoorstel 11/2/1999
K. 49-1979/2 Amendementen 23/2/1999
K. 49-1979/3 Verslag namens de commissie 1/3/1999
K. 49-1979/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/3/1999
K. 49-1979/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/3/1999
K. 49-1979/6 Aanvullend verslag 2/3/1999
K. 49-1979/7 Tekst aangenomen door de commissie 2/3/1999
K. 49-1979/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/1999
1-1304/1 1-1304/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/3/1999
1-1304/2 1-1304/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 23/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/2/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-1979/1
11/2/1999   Inoverwegingneming
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11209-11210
4/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+123/-13/o0)
Handelingen nr 317, p. 11232
Doc. K. 49-1979/8
4/3/1999   Aanneming na amendering
5/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1304/1 1-1304/1 (PDF)
23/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1304/2 1-1304/2 (PDF)
23/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/1999   Bekendmaking (16648-16651)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/3/1999, 4/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/3/1999 15 22/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/3/1999 0 22/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/1999 13/5/1999 , blz 16648-16651

Kruispuntbank van de wetgeving