S. 1-1303 Dossierfiche K. 49-1890

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Regering J.-L. Dehaene II  

Rijksregister van de natuurlijke personen
belasting van natuurlijke personen
voertuigenbelasting
belastingaangifte
belastingadministratie
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1890/1 Wetsontwerp 18/12/1998
K. 49-1890/2 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1890/3 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1890/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/1999
1-1303/1 1-1303/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/3/1999
1-1303/2 1-1303/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1890/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11209
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
technische correctie Handelingen nr 317, p. 11232
Doc. K. 49-1890/4
4/3/1999   Aanneming zonder amendering
5/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1303/1 1-1303/1 (PDF)
23/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1303/2 1-1303/2 (PDF)
23/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/1999   Bekendmaking (20723)
30/9/1999   Erratum (36619)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/3/1999, 4/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/3/1999 15 22/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/3/1999 0 22/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/1999 4/6/1999 , blz 20723
Errata
Op 30/9/1999 , blz 36619

Kruispuntbank van de wetgeving