S. 1-1302 Dossierfiche K. 49-1924

Wetsontwerp betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
Regering J.-L. Dehaene II  

boekhouder
tuchtprocedure
financieel beroep
beroepsdeontologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1924/1 Wetsontwerp 13/1/1999
K. 49-1924/2 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1924/3 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1924/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1924/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/1999
1-1302/1 1-1302/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/3/1999
1-1302/2 1-1302/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
1-1302/3 1-1302/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1302/4 1-1302/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1924/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11204-11205 + 11207
4/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+99/-0/o35)
Handelingen nr 317, p. 11231
Doc. K. 49-1924/5
4/3/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1302/1 1-1302/1 (PDF)
5/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-8/o3) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/1999   Verzending naar commissie
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
25/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
25/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Uitgesteld.
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1302/3 1-1302/3 (PDF)
30/3/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Johan Weyts is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1302/2 1-1302/2 (PDF)
1/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1302/4 1-1302/4 (PDF)
22/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/1999   Bekendmaking (16304-16307)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/3/1999, 4/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/3/1999, 30/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/1999 11/5/1999 , blz 16304-16307

Kruispuntbank van de wetgeving