S. 1-1300 Dossierfiche K. 49-1938

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Regering J.-L. Dehaene II  

regionale financiŽn
Duitstalige Gemeenschap
provinciebegroting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1938/1 Wetsontwerp 20/1/1999
K. 49-1938/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/1999
1-1300/1 1-1300/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/3/1999
1-1300/2 1-1300/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
1-1300/3 1-1300/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1300/4 1-1300/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1938/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11195-11197
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Handelingen nr 317, p. 11230
Doc. K. 49-1938/2
4/3/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1300/1 1-1300/1 (PDF)
5/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/1999   Verzending naar commissie
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Uitgesteld.
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1300/3 1-1300/3 (PDF)
30/3/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Charles-Ferdinand Nothomb is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1300/2 1-1300/2 (PDF)
1/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1300/4 1-1300/4 (PDF)
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/1999   Bekendmaking (40898-40899)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/3/1999, 4/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/3/1999, 30/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 29/10/1999 , blz 40898-40899

Kruispuntbank van de wetgeving