S. 1-1298 Dossierfiche K. 49-2197

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving
Charles-Ferdinand Nothomb    Jean Bock    Jacques Santkin   

wetenschappelijk beroep
pensioenregeling
leerkracht
universiteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1298/1 1-1298/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/3/1999
1-1298/2 1-1298/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
1-1298/3 1-1298/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1298/4 1-1298/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/4/1999
K. 49-2197/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
4/3/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1298/1 1-1298/1 (PDF)
25/3/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/3/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
Doc. 1-1298/4 1-1298/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/3/1999   Verzending naar commissie
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
30/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1298/2 1-1298/2 (PDF)
30/3/1999   Vertrouwen rapporteur
30/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1298/3 1-1298/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2197/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 23/4/1999 60 21/6/1999