S. 1-1296 Dossierfiche K. 49-2135

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984
Regering J.-L. Dehaene II  

foltering
wrede en onterende behandeling
VN-conventie
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1296/1 1-1296/1 (PDF) Wetsontwerp 3/3/1999
1-1296/2 1-1296/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-1296/3 1-1296/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
K. 49-2135/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/1999
K. 49-2135/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/3/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1296/1 1-1296/1 (PDF)
3/3/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/3/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
16/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1296/2 1-1296/2 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1296/3 1-1296/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2135/1
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11974-11975
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-1/o1)
Handelingen nr 342, p. 12023
Doc. K. 49-2135/2
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/1999   Bekendmaking (40677-40692)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 28/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 28/10/1999 , blz 40677-40692

Kruispuntbank van de wetgeving