S. 1-1295 Dossierfiche K. 49-2134

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Argentijnse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 12 juni 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
ArgentiniŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1295/1 1-1295/1 (PDF) Wetsontwerp 2/3/1999
1-1295/2 1-1295/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-1295/3 1-1295/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
K. 49-2134/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/1999
K. 49-2134/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/3/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1295/1 1-1295/1 (PDF)
2/3/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/3/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
16/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1295/2 1-1295/2 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1295/3 1-1295/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2134/1
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11974
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 342, p. 12023
Doc. K. 49-2134/2
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/10/1999   Bekendmaking (40549-40565)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 28/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 27/10/1999 , blz 40549-40565

Kruispuntbank van de wetgeving