S. 1-1293 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ßß 2 en 3, van de Grondwet
Magdeleine Willame-Boonen    Charles-Ferdinand Nothomb   

wetgevende procedure
herziening van de grondwet
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1293/1 1-1293/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 1/3/1999
1-1293/2 1-1293/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
1/3/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1293/1 1-1293/1 (PDF)
25/3/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/3/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/3/1999   Verzending naar commissie
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
22/4/1999   Bespreking
22/4/1999   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van nr. 1-1374
22/4/1999   Goedkeuring verslag
vertrouwen aan de rapporteur
Doc. 1-1293/2 1-1293/2 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
30/4/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge aanneming 1-1374
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 28/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/1999