S. 1-1292 Dossierfiche K. 49-1902

Wetsontwerp betreffende de exclusieve economische zone van BelgiŽ in de Noordzee
Regering J.-L. Dehaene II  

zeerecht
territoriale wateren
ontginning van de zeeŽn
zeevisserij
continentaal plat
rijkdom van de zee
nationale soevereiniteit
marien milieu
Noordzee
ratificatie van een overeenkomst
exclusieve economische zone

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1902/1 Wetsontwerp 23/12/1998
K. 49-1902/2 Verslag namens de commissie 2/2/1999
K. 49-1902/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/2/1999
K. 49-1902/4 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 11/2/1999
K. 49-1902/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1292/1 1-1292/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1292/2 1-1292/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-1292/3 1-1292/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-1292/4 1-1292/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1902/1
9/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 308, p. 10966-10967
11/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 310, p. 11007-11008
Doc. K. 49-1902/4
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+141/-0/o1)
Handelingen nr 315, p. 11149-11150
Doc. K. 49-1902/5
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1292/1 1-1292/1 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/2/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
16/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1292/2 1-1292/2 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1292/3 1-1292/3 (PDF)
1/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1292/4 1-1292/4 (PDF)
22/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/1999   Bekendmaking (26491-26504)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 9/2/1999, 11/2/1999, 25/2/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/1999 10/7/1999 , blz 26491-26504

Kruispuntbank van de wetgeving