S. 1-1289 Dossierfiche K. 49-1047

Wetsontwerp betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
Roger Lespagnard   Jean-Jacques Viseur  

misdaadbestrijding
strafprocedure
eerbiediging van het privé-leven
genetica
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
DNA

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1047/1 Wetsvoorstel 14/5/1997
K. 49-1047/2 Amendement 3/11/1998
K. 49-1047/3 Amendementen 13/1/1999
K. 49-1047/4 Sub-amendement 20/1/1999
K. 49-1047/5 Amendementen 25/1/1999
K. 49-1047/6 Verslag namens de commissie 18/2/1999
K. 49-1047/7 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1047/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1289/1 1-1289/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1289/2 1-1289/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
14/5/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1047/1
22/5/1997   Inoverwegingneming
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 313, p. 11082-11086
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 315, p. 11157
Doc. K. 49-1047/8
25/2/1999   Aanneming na amendering
26/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1289/1 1-1289/1 (PDF)
16/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1289/2 1-1289/2 (PDF)
16/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/1999   Bekendmaking (17547-17552)
24/6/1999   Erratum (23792)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/2/1999 15 15/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/1999 0 15/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1999 20/5/1999 , blz 17547-17552
Errata
Op 24/6/1999 , blz 23792

Kruispuntbank van de wetgeving