S. 1-1288 Dossierfiche K. 49-1233

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
Thierry Giet  

vervangende straf
rechtsbijstand
opschorting van de straf
maatschappelijk werker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1233/1 Wetsvoorstel 9/10/1997
K. 49-1233/2 Amendementen 10/12/1998
K. 49-1233/3 Amendementen 26/1/1999
K. 49-1233/4 Verslag namens de commissie 18/2/1999
K. 49-1233/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1233/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1288/1 1-1288/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1288/2 1-1288/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/10/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1233/1
23/10/1997   Inoverwegingneming
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 313, p. 11080-11082
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+130/-10/o2)
Handelingen nr 315, p. 11157
Doc. K. 49-1233/6
25/2/1999   Aanneming na amendering
26/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1288/1 1-1288/1 (PDF)
16/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1288/2 1-1288/2 (PDF)
16/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/4/2000   Bekendmaking (10318-10320)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/2/1999 15 15/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/1999 0 15/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1999 1/4/2000 , blz 10318-10320

Kruispuntbank van de wetgeving