S. 1-1287 Dossierfiche K. 49-1913

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, voorzover het betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, en van het koninklijk besluit van 5 december 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
Regering J.-L. Dehaene II  

cumuleren van pensioenen
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
prijsindex
aanvullend pensioen
aftrek vooraf
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1913/1 Wetsontwerp 7/1/1999
K. 49-1913/2 Verslag namens de commissie 11/2/1999
K. 49-1913/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1287/1 1-1287/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1287/2 1-1287/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1913/1
23/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 312, p. 11071-11072
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-21/o22)
Handelingen nr 315, p. 11154-11155
Doc. K. 49-1913/3
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
26/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1287/1 1-1287/1 (PDF)
16/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1287/2 1-1287/2 (PDF)
16/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/5/1999   Bekendmaking (15495)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/2/1999 15 15/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/1999 0 15/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/1999 6/5/1999 , blz 15495

Kruispuntbank van de wetgeving