S. 1-1285 Dossierfiche K. 49-1928

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

vennootschapsrecht
financiŽle voorschriften
uitgifte van effecten
belasting op inkomsten uit kapitaal
vennootschapsbelasting
financieel instrument
deelneming
tuchtprocedure
financieel beroep
regeling van transacties
effectenbeurs
aandeel
beleggingsmaatschappij
kredietbrief
Financial Services and Markets Authority

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1928/1 Wetsontwerp 14/1/1999
K. 49-1928/2 Amendementen 27/1/1999
K. 49-1928/3 Amendementen 2/2/1999
K. 49-1928/4 Verslag namens de commissie 18/2/1999
K. 49-1928/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1928/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1285/1 1-1285/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1285/2 1-1285/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
14/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1928/1
23/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 312, p. 11069-11071
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 315, p. 11154
Doc. K. 49-1928/6
25/2/1999   Aanneming na amendering
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
26/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1285/1 1-1285/1 (PDF)
4/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1285/2 1-1285/2 (PDF)
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
14/4/1999   Bekendmaking (12220-12236)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/2/1999 5 3/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/1999 0 3/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/3/1999 14/4/1999 , blz 12220-12236

Kruispuntbank van de wetgeving